Netbeheerder

De netbeheerder is een onafhankelijke organisatie die verantwoordelijk is voor het energienetwerk waarover gas en elektriciteit geleverd wordt. Om concurrentie in de energiemarkt mogelijk te maken is dit bedrijfsonderdeel ontstaan.

Het is niet mogelijk om over te stappen naar een andere netbeheerder. TenneT is in Nederland de beheerder van het hoogspanning elektriciteitsnetwerk Voor het midden- en laagspanningsnetwerk heeft iedere regio zijn eigen regionale netbeheerder. Per regio is een vaste netbeheerder aangesteld.

De Nederlandse Gasuni is netbeheerder van het landelijke gasnetwerk. Het hoofdnet is ook opgedeeld in gebieden die door de regionale netbeheerder onderhouden worden.