Biomassa

Biomassa

biomassaBiomassa is organisch materiaal dat door verbranding, vergassing of vergassing omgezet kan worden in energie. Dit organische materiaal is in twee soorten onderverdeeld namelijk droge en natte biomassa. Droge biomassa bestaat uit afvalhout en GFT afval. Droge biomassa wordt meestal verbrand. Natte biomassa bestaat uit mest, GFT afval en slib. Dit materiaal kan gedroogd worden voor verbranding maar kan ook door vergisting omgezet worden in energie.

Biomassa CO2 uitstoot

Bij de verbranding van biomassa komt net zoals bij het verbranden van fossiele brandstoffen CO2 vrij. Het verschil tussen biomassa en fossiele brandstoffen is dat bij fossiele brandstoffen puur CO2 de lucht in geblazen wordt. Bij biomassa heeft de organisme eerst geleefd en CO2 opgeleverd waardoor het gecompenseerd is. Hierdoor is biomassa CO2 neutraal. Het is een cyclus waarbij organismen die groeien door de zon en water. De organismen groeien en zetten broeikasgassen om in zuurstof. Vervolgens wordt het organismen gebruikt voor het opwekken van energie en wordt nieuwe organismen gekweekt.

Voor de organismen worden voornamelijk snel groeiende gewassen voor gebruikt zoals wilgen, olifantsgras en de popelier. Het is ook mogelijk om mest van koeien, varkens en kippen te gebruiken voor het opwekken van biomassa. Reststoffen die normaal als afval gezien wordt kan gebruikt worden voor het opwekken van energie.

Biomassa in Nederland

Biomassa kan meegestookt worden in bestaande kolencentrales. Zo hoeven geen aparte energiecentrales gebouwd te worden om energie uit biomassa op te wekken. Het is de bedoeling dat 14% van de energie in Nederland in het jaar 2020 duurzaam wordt opgewekt. Kolencentrales stoten veel CO2 uit. De Nederlandse regering gaat het meestoken van biomassa in kolencentrales verplichten zodat deze doelstelling gehaald kan worden.