Meetbedrijf

Wat doet het meetbedrijf

Het meetbedrijf doet de verhuur en het onderhoud van de elektriciteit en gasmeters. Ook de registratie van de meterstanden wordt door het meetbedrijf gedaan. Het meetbedrijf is de eigenaar van deze meters. Alleen gecertificeerde meetbedrijven mogen de meterstanden opnemen en reparaties uitvoeren. De certificering van de meetbedrijven wordt gedaan door TenneT.

Meetbedrijf kiezen

Het is mogelijk om zelf een meet bedrijf te kiezen. Als je kiest om een ander meet bedrijf te nemen dan zal de gas en elektriciteitsmeter gekocht of gehuurd worden. De kosten die het meetbedrijf maakt worden in rekening gebracht in de vorm van de transportkosten van de netbeheerder. Alle energiemeters in Nederland zullen de komende jaren vervangen worden door de slimme energiemeter. Deze meter brengt een aantal voordelen zo kunnen de meterstanden op afstand uitgelezen worden en kan je via het internet je verbruik bijhouden.

Meterstanden opnemen

Jaarlijks wordt aan je gevraagd om de meterstanden van de gas- en elektriciteitsmeter door te geven. Dit kan je doen via een kaart, telefonisch of via het internet. Het meetbedrijf komt zelf ook geregeld langs om de meterstanden op te nemen. Bij een overstap naar een andere energieleverancier moet je ook zelf de meterstand doorgeven. De eindafrekening wordt aan de hand van deze meterstand gemaakt. De nieuwe leverancier zal vanaf de doorgegeven meterstand de energie in rekening brengen.

Werkt de energiemeter niet goed?

Als de energiemeter niet naar behoren werkt dan is het mogelijk om hem opnieuw te laten ijken. Hiervoor kan je contact opnemen met het meetbedrijf. Er wordt dan gekeken of de meter zonder afwijking werkt. Wordt een afwijking in de meter geconstateerd dan wordt de meter vervangen of hersteld. Aan de hand van een berekening wordt de energie die teveel of te weinig betaald is verrekend. Als bij de controle blijkt dat de meter naar behoren werkt dan zullen de kosten bij jou in rekening gebracht.