Duurzame energie

 

Duurzame energieDuurzame energie is energie die is opgewekt uit onuitputtelijke bronnen. Hierdoor kan de energie niet op raken. Voorbeelden hiervan zijn windenergie, waterkracht energie, zonne-energie en biomassa. Kernenergie is geen vorm van duurzame energie omdat voor de productie van kernenergie uranium nodig is. Uranium is niet oneindig voorradig. Bij het opwekken van duurzame energie komt geen CO2 vrij.

De voorraden fossiele brandstoffen zullen opraken. Door de stijgende olieprijs staat duurzame energie steeds vaker in de belangstelling. De technieken om duurzame energie op te wekken worden steeds verder doorontwikkeld. Hierdoor is de kostprijs van duurzame energie dichtbij de kostprijs van niet duurzame energie. De overheid heeft als doel gesteld om minimaal 14% van de energie die opgewekt wordt duurzaam moet zijn in het jaar 2020.